Tentdienst

De zondag voorafgaand aan de Spoorzoekersweek (de 14e van juli) zal er een tentdienst plaatsvinden!
Jij/u bent van harte welkom!

Er zal gesproken worden door ds. Diemer – PKN Bedum en de Spoorzoekersband zal hierbij begeleiden.
De dienst begint om 11:00.

Na de dienst zal er een picknick zijn, waarvoor iedereen is uitgenodigd!

Het is leuk als iedereen iets lekkers meeneemt voor zo’n 8 tot 10 personen.